Historie Žateckého pivovaru

 • 2023

  Zahájení prodeje

  Zahájen prodej piv, vyrobených v novém minipivovaru, dle původních receptur.

 • 2022

  Výstavba minipivovaru novým provozovatelem.

  Výstavba moderního minipivovaru společností Sedmý schod spol. s. r.o. a uvedení do provozu.

  2022

 • 2022

  Ukončení provozu Žateckého pivovaru

  Ukončení výroby a uzavření pivovaru kvůli vysokým provozním nákladům.

 • 2018

  Zahájení záchrany domu č.p. 85

  V březnu zahájíme revitalizace památkového objektu č.p. 85 a přispějeme k zachování této unikátní památky pro další generace. Zpřístupnění této památky návštěvníkům a jejímu využití vybudováním Expozice Historie pivovarnictví na Žatecku.Historie Žatecký pivovar

  2018

 • 2017

  Plavčík

  Představení nového piva Plavčík.

 • 2016

  Ocenění na WBA

  Ocenění na World Beer Awards v Berlíně.

  2016

 • 2016

  Rekonstrukce vnitřního dvoru a fasády

  Zrekonstruován vnitřní dvůr a vnitřní fasády pivovaru.

 • 2016

  Rekonstrukce kotelny

  V srpnu 2016 jsme dokončili rekonstrukci kotelny.

  2016

 • 2016

  Zpřístupnění Vodárenské věže s vyhlídkou

  Zpřístupnili jsme pro veřejnost kulturní památku „Vodárenskou věž“ v našem pivovaru a zřídili v ní vyhlídku.

  Projekt bal podpořen Ústeckým krajem v souladu s „Programem na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“.

  Současně byl projekt realizován s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských pamákových zón“.

 • 2015

  Pivo Sedmý schod

  Pivo Sedmý schod představeno spotřebitelům.

  2015

 • 2015

  Rekonstrukce přední fasády

  Provedena rekonstrukce přední fasády a rampy ve vnějším dvoře pivovaru.

 • 2014

  Carlsberg vstupuje do Žatce

  Pivovary Carlsberg se stávají spolumajitelem pivovaru.

  2014

 • 2013

  Ocenění na WBA

  Ocenění na World Beer Awards v Londýně.

 • 2010

  Cena F. O. Poupěte

  Pivovaru udělena výroční cena F. O. Poupěte za mimořádný společenský přínos pro rozvoj českého pivovarství a sladařství.

  2010

 • 2010

  Celia - bezlepkové pivo

  Bezlepkové pivo Celia uvedeno na trh.

 • 2006

  Ocenění v Sydney

  Ocenění na světovém pivním festivalu v Sydney.

  2006

 • 2002

  Nová řada výrobků

  Představena nová výrobková řada Žateckého pivovaru.

 • 2001

  Nový majitel a investice z Anglie

  Pivovar kupuje anglický majitel, pod názvem Žatecký pivovar s.r.o. začátek investic do technologií pivovaru.

  2001

 • 1999

  Saaz, spol. s r.o.

  1999 – 2001  Pivovar v majetku společnosti Saaz, spol. s r.o.

 • 1997

  Vrácení státu

  Pivovar vrácen státu a pronajat společnosti Saaz, spol. s r.o.

  1997

 • 1995

  Privatizace / stagnace

  1995 – 1997  Privatizace pivovaru společností Chmelař soukromý pivovar Žatec spol. s r.o., místního podnikatele, počátek stagnace pivovaru.

 • 1991

  Žatec s.p.

  1991 – 1995    Pivovar transformován na Pivovar Žatec s.p.

  1991

 • 1960

  Severočeské pivovary n.p.

  1960 – 1989 Pivovar začleněn do Severočeských pivovarů n. p.

 • 1958

  Opět Krušnohorské pivovary n.p.

  1958 – 1959  Pivovar opět součástí Krušnohorských pivovarů n. p.

  1958

 • 1953

  Lounsko-žatecké pivovary n.p.

  1953 – 1957 Pivovar zařazen do Lounsko-žateckých pivovarů n. p.

 • 1948

  Znárodnění pivovaru

  1948 – 1952 Pivovar znárodněn a zařazen pod Krušnohorské pivovary n. p.

  1948

 • 1945

  Národní správa

  Na pivovar uvalena národní správa.

 • 1900

  Výstav 90.000 hl

  Uvařeno 90.000 hl. piva.

  1900

 • 1880

  Zlatá medaile v Českých Budějovicích

  Ocenění zlatou medailí na Zemědělské a průmyslové výstavě v Českých Budějovicích.

 • 1879

  Stříbrná medaile v Praze

  Ocenění stříbrnou medailí na Živnostenské výstavě v Praze.

  1879

 • 1873

  Ocenění ve Vídni

  Ocenění za ležácká piva na světové výstavě ve Vídni.

 • 1801

  Výstav 42.000 hl

  Uvařeno 42.000 hl piva.

  1801

 • 1800

  Zahájení provozu pivovaru

  Zahájení provozu pivovaru – pronájem provozu prvnímu sládkovi várečnou správou.

 • 1798

  Položení základního kamene

  Položení základního kamene – dle plánů stavitele Lorence Rotta.

  1798