Název projektu:
ZÁCHRANA PAMÁTKY Č. P. 85 – MUZEUM PIVOVARNICTVÍ ŽATECKA

Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000340
Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla revitalizace historické kulturní památky č. p. 85 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

Hlavní cíle projektu:
Udržení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví města Žatec pro současné i budoucí generace;
Udržení autenticity statku Žatec – město chmele, zaznamenaného na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví;
Záchrana kulturní památky č. p. 85 a zajištění funkčního využití historické památky prostřednictvím vybudování Expozice Historie pivovarnictví na Žatecku.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Muzeum pivovarnictví Žatec

Město Žatec je proslulé pěstováním chmele a nachází se v něm spousta firem, které se pěstováním nebo zpracováním této ceněné komodity profesně zabývají. Jednou z nich je společnost Žatecký pivovar s.r.o., sídlící v centru města, na Žižkově náměstí.

Žatecký pivovar vaří několik druhů klasického českého ležáku za použití tradičního výrobního procesu za využití těch nejlepších surovin, nutných pro výrobu piva, jimiž jsou český ječný slad, slavný žatecký chmel a voda. Zároveň je však i vlastníkem kulturní památky, historického měšťanského domu čp. 85 v Žatci. Jedná se o pozdně barokní dům z 2. pol. 18. století, nacházející se na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice, tedy v samotném sousedství pivovaru. Dům čp. 85 je postaven na místě původního středověkého domu s využitím původního sklepa s kamenným gotickým portálem.

V roce 2016 využil pivovar výzvu Ministerstva pro místní rozvoj a podal žádost o podporu z programu IROP určenou k revitalizaci vybraných památek. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o přidělení dotace ve výši 85 % rozpočtovaných nákladů. S využitím vlastním zdrojů a této dotace byl dům celkově zrekonstruován, včetně zrestaurování sklepení i jeho kamenného portálu. Následně byla do interiéru zrekonstruované památky instalována expozice muzea pivovarnictví Žatecka.

Expozice muzea zaujme návštěvníky svým moderním a osobitým provedením, kde kvantita je nahrazena kvalitou a malý prostor muzea je zastíněn velkými zážitky. Všichni pracovníci žateckého pivovaru pevně věří, že interiér a expozice muzea návštěvníka naplní zážitky a zároveň ho namotivuje k následné prohlídce Žateckého pivovaru, jejíž součástí je i degustace žateckého piva.

V samotném městě Žatci se nacházejí i další zajímavosti spjaté s pěstováním chmele a vařením piva, jako například Chrám Chmele a piva či Chmelařské muzeum, jejichž expozice jsou zaměřeny převážně na pěstování a následné zpracování místního zeleného zlata. I to byl důvod, proč při zpracování projektu rekonstrukce památky čp. 85 vznikla myšlenka vybudování Muzea pivovarnictví Žatecka, které by obě muzea doplnilo a návštěvníkům nabídlo pohled do historie pivovarů v regionu a historie vaření piva.